Systém pro měření teploty lidského těla DAHUA

Efektivní, přehledný a bezkontaktní

 

Naše společnost, jako jedna z prvních na českém trhu, uvádí a realizuje instalace nejnovějšího bezkontaktního systému pro měření tělesné teploty DAHUA. Řešení je založeno na velmi přesné termokameře, která ve spolupráci s blackbody zařízením měří teplotu s odchylku maximálně ± 0,3 °C a to až do vzdálenosti 3 metrů od zařízení, což umožňuje rychlou a bezkontaktní kontrolu osob. Vestavěný AI algoritmus navíc dokáže měřit teplotu více osob naráz.Popis řešení

Samotné měření probíhá v reálném čase, kdy termokamera snímá přicházející osoby ve vymezeném koridoru. Do úhlu záběru kamery musí být umístěna i kalibrační jednotka blackbody. Kalibrační jednotka je zařízení, které ve své přední části generuje konstantní nastavitelnou teplotu. Tato teplota je kamerou brána jako referenční a kamera vyhodnocuje rozdíly teplot mezi touto jednotkou a lidským obličejem. Na NVR se zobrazuje stream jak z termální, tak z optické části kamery. Zároveň zde probíhá proces, při kterém systém automaticky vyřízne z obrazu obličej snímané osoby a zobrazí u něj naměřenou teplotu. Pokud teplota osoby překročí nastavenou mez nebo dojde k zakrytí kalibrační jednotky, systém vyhlásí poplach. Hlavním úkolem tohoto systému je rychle a spolehlivě identifikovat osoby se zvýšenou tělesnou teplotou, což umožní efektivní izolaci pro další, přesné testování.


Přesnost měření u tohoto systému je max. 0,3°C. Pro co nejpřesnější řešení je nutné dodržet doporučené instalační pokyny. Vzdálenost kalibrační jednotky od termo kamery cca 3–4 m. Vzdálenost osoby od kalibrační jednotky maximálně 1,5 m.
Příklady použití a ukázka z praxe

Systém je ideální pro oblasti s vyšším provozem. Může jí kupříkladu o letiště, nádraží, stanice metra, sportovní stadiony, ambasády, administrativní budovy, automobilky, montážní haly, úřady, školy a mnoho jiných.


Mezi výhody používání tohoto systému patří bezdotykové automatické měření teploty v reálném čase, přesné a rychlé měření teploty mnoha lidí současně na jakémkoli místě a čase, automatická registrace zvýšené teploty, automatický sběr údajů o teplotě a v neposlední řadě i jednoduchá obsluha. Ukázkové video si můžete prohlédnout níže.

Doporučené produkty


TPC-BF5421-T + JQ-D70Z IVSS7008-1I DSS Pro
Termální čip: 400x300 px
Snímač: 2 MP, 8 mm
Spuštění sirény a bílého světla
pomocí alarmu
Přesnost měření teploty ±0.3°C
(s jednotkou blackbody)
Propojení alarmů z TPC
Statistiky a export
8 kanálová detekce masky
8 kanálové rozpoznání tváře
Sjednocená správa zařízení TPC
Zobrazení teploty v reálném čase
Bohaté propojení alarmů pro
události TPC
Přihlášení více klientů


 

Zaujala Vás tato nabídka? Máte jakékoli dotazy?

Pak neváhejte a .