Bezpečné parkování

 Vyřešení dopravy v klidu v oblasti parkovišť

Portál https://www.bezpecneparkovani.cz je určen pro vyřešení dopravy v klidu. Systém online spolupracuje s provozovateli parkovišť a umožňuje vyhledat parkoviště v dané lokalitě.

Použité technologie

Jazyk: C#
Prostředí: Google maps
Databáze: Microsoft SQL Server databáze