Outsourcing IT

Službu outsourcing IT poskytujeme na profesionální úrovni již od samého vzniku naší společnosti v roce 1995. I když je termín outsourcing již běžně používaným, stále není široké veřejnosti zcela jasné, co tato služba obsahuje.

Outsourcing


V dnešní době není v možnostech jednotlivce nebo firmy kvalitně obsáhnout, rozumět a proniknout do všech specifik činností, které přímo nesouvisí s hlavním předmětem podnikání. Právě outsourcing zde přináší řešení.

Outsourcing (z anglického out - vně, a source - zdroj) znamená, že firma vyčlení své podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je jiné společnosti (čili outsourcerovi), specializovanému na příslušnou činnost.

Je to tedy druh dělby práce. Činnost tak není zajišťována vlastními zdroji (zaměstnanci, technikou, atp.) firmy, ale na základě smlouvy s outsourcerem. Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, personalistika, účetnictví, doprava a v neposlední řadě správa počítačů (IT).

Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti. Mnoho společností je přesvědčeno, že pokud má vlastní IT, tak má vše plně pod kontrolou. To ale mnohdy není pravda, protože ani při vlastním IT nemá mnoho společností jasně definované jednotlivé procesy. Naproti tomu při outsourcingu je toto obsahem servisní smlouvy (SLA) a zákazník se může spolehnout, že všechny služby budou dodány včas a v patřičném rozsahu. Když společnost přestane určitou činnost dělat sama a začne jí outsourcovat znamená to mimo jiné, že se přestane starat o zdroje a začne se starat o výsledky. Komplexní zajištění IT společností SUMA s.r.o. pro naše zákazníky znamená jejich odizolování od problémů IT a naopak používání a maximálně efektivní využívání IT pro hlavní obor podnikání společnosti. To je vedle úspory nákladů základním argumentem pro outsourcing IT.

Věříme, že i vy se můžete zařadit mezi naše spokojené klienty

Outsourcer

Špičková úroveň IT dnes společnostem přináší konkurenční výhodu. Proto společnosti, které chtějí zefektivnit vlastní činnost, nezvažují rozhodnutím zda outsourcing IT, ale od koho. Proto hledají partnera nejen se špičkovým týmem odborníků, ale i se zkušeností a tradicí.

Outsourcer IT není pouze dodavatelem, ale je partnerem se vším všudy a to především v důsledku provázanosti IT a ostatních oddělení společnosti. Takovýmto partnerem je naše společnost, která poskytuje outsourcing IT již o roku 1995 a s mnoha klienty spolupracuje již více jak 15 let.

Víme, že výběr správného partnera je při outsourcingu tím nejdůležitějším krokem.


Proč si vybrat nás?

 • Reference našich stávajících zákazníků
 • Stabilita prověřena více jak 15-ti lety na trhu outsourcingu
 • Dlouhodobé partnerství a vzájemná důvěra
 • Znalosti potřeb a zkušenosti s outsourcingem malých, středních i velkých společností
 • Odbornost se zárukou certifikovaných specialistů
 • Flexibilita dle potřeb klienta

Poskytované služby jsou vždy definovány v servisní smlouvě (SLA). SLA definuje dobu odezvy, dostupnost služeb, dobu aktivace náhradního řešení, řešení mimořádných nehavarijních situací (okamžité rozšíření SLA dle požadavků zákazníka, atp.).

Základní modely SUMA IT outsourcingu jsou:


Poskytované služby se řídí individuálními potřebami klienta. Jsme schopni poskytnout komplexní IT outsourcing (hardware, software, spotřební materiál + provozní zajištění) a to vrozsahu 24/7 pro life‑critical systémy, ale i např. pouze vzdálený profylaktický monitoring. Jednotlivé modely vychází z potřeb zákazníka a jsou samozřejmě i různě finančně odstupňovány.

Suma IT Outsourcing

Náš outsourcing nabízí:

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

 • Komplexní zajištění IT od poskytnutí hardware, komplexních IT služeb (zabezpečení, konfigurace serverů, konfigurace stanic, antivirová ochrana , atp.) až po dodávání spotřebního materiálu

NÁŠ OUTSOURCING JE URČEN VELKÝM I MALÝM FIRMÁM

 • Je určen jak velkým společnostem se stovkami pracovních stanic, tak i malým firmám jen s několika počítači
 • Je vždy kalkulován na míru - záleží na potřebách zákazníka
 • Je ale samozřejmé, že naše know-how může naše zákazníky posunout na kvalitativně vyšší úroveň

ZJEDNODUŠENÍ IT

 • Přinese pro naše zákazníky zjednodušení IT
 • Zjednodušení z úrovně odborných argumentací IT pracovníků na úroveň nákupu služby s jasně danými parametry

PŘÍSTUP K NEJNOVĚJŠÍM TECHNOLOGIÍM

 • Umožní společnosti přístup k nejnovějším technologiím
 • Řeší i likvidaci (recyklaci) zastaralých technologií

ŘEŠÍ ZASTUPITELNOST A PŘINÁŠÍ GARANTOVANOU DOBU ODEZVY

 • Přenesení zodpovědnosti za chod a péči o IT na nás
 • Umožní využívat náš expertní tým
 • Ušetří náklady na zaměstnávání vlastních IT expertů

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

 • Přinese zvýšení bezpečnosti IT a to jak v rovině provozní, tak i zneužití dat.

OPTIMALIZACE

 • Definuje jeden přístupový bod celého IT
 • Odstraní problémy s koordinací a optimalizaci informačních toků

ZPRŮHLEDNÍ CELÝ SYSTÉM IT

 • Díky optimalizaci dojde k používání pouze té techniky, která je potřeba pro plnění podnikatelských cílů společnosti.

OPTIMALIZACE CASH-FLOW SPOLEČNOSTÍ

 • Přenese jednorázové velké investice na úroveň běžných provozních nákladů, což povede k optimalizaci cash-flow společností a uvolnění peněžních prostředků

Kontaktujte nás

Outsourcing IT je vysoce individuální záležitost. V případě vašeho zájmu vám vypracujeme konkrétní nabídku, která bude vycházet ze vstupní analýzy IT, kterou vám zdarma vypracujeme. Máte-li jakékoliv dotazy, nezávazně kontaktujte Jana Weisera, který se vám bude rád věnovat