Povynal

 Systém na vyplácení pojištěných vkladů pro FPV

Systém Povynal byl vyvinut jako subdodávka pro společnost Software602 pro Fond pojištění vkladů. Systém zajišťuje výplatu pojištěných vkladů dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Použité technologie

Jazyk:
C++
Prostředí:
Stingray Objective Studio
Reporty: Crystal Report
Databáze: Microsoft SQL Server databáze