Sumarum2001

 

Sumarum2001 je informační systém pro malé a střední podniky (SMB). Systém pokrývá základní potřeby společnosti a je rozdělen do 4 modulů (Odbyt, Dodavatelé, Sklad a Účetnictví).

Jednoduchá obsluha a automatizace

  • Celý systém je zaměřen na co nejjednodušší obsluhu a na automatizaci opakujících se činností.
  • Další naší prioritou je, aby systém mohli používat i nevyškolení pracovníci, kteří zvládají pouze základní činnosti.
  • Toto je umožněno širokými konfiguračními parametry, jejichž nastavením systém automaticky řeší vnitřní akce (automatické vyskladňování z různých skladů, prodej do minusu, předkontace, atp.).

Bezpečnost jako zásadní priorita

  • Další zásadní prioritou je bezpečnost. Tak je řešena nejen autorizací akcí, ale i sofistikovaným systémem práv, automatickým logováním prováděných akcí a udržováním historie dat.

Komplexní datová komunikace

  • V neposlední řadě je důraz kladen na datovou komunikaci.
  • Nejedná se zde jen o automatickou komunikaci s naším e-shopovým řešením, ale i automatická komunikace s číselníky státní správy, kurzů měn, elektronickou komunikaci s bankami, platebními bránami a finanční a celní správou.
  • Rovněž sem patří těžba dat od klíčových partnerů, jako jsou například dodavatelské ceníky atp.