BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Modrá kategorie CLASS:PUBLIC CREATED:20240503T060900Z DESCRIPTION:Přijďte si užít již tradiční oslavu dne dětí u nás v SUMĚ. Všichni jste srdečně zváni!\nJako vždy pro vás budou připrav eny zajímavé hry\, dárky\, zábava a bodované soutěže. Nebude chybě t ani oblíbený závodní trenažér\, herní koutek s virtuální realit ou\, sladkosti pro každého\, malování pro nejmenší a mnoho dalších aktivit. Celý den pak zakončíme slosováním o hodnotné ceny a vyhlá šením nejlepších časů na trenažéru\, které také odměníme.\n\nZ apište si do kalendáře\, 30. května 2024 od 12 hodin se na všechny t ěšíme před naší firmou a do ufáme\, že se tu sejdeme v hojném počtu\, jako v letech předešlých! \n\nProgram a další detaily v tomto článku . 😉\n\nA pokud jste u nás na MDD je ště nikdy nebyli\, můžete se zatím podívat alespoň na fotografie z minulých ročníků .\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20240530T170000 DTSTAMP:20230510T120349Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20240530T120000 LAST-MODIFIED:20240503T060900Z LOCATION:SUMA spol (Antala Staška 1074/53a\, Praha 4 Hlavní město Praha \, CZ) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:SUMA - Mezinárodní den dětí 2024 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B01237432D83D901000000000000000 010000000CA0353AF406A4647AC19B6330308399F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n< /xml>

P řijďte si užít již tradiční oslavu dne dětí u nás v SUMĚ. Všic hni jste srdečně zváni!

Jako vždy pro vás budou p řipraveny zajímavé hry\, dárky\, zábava a bodované soutěže. Nebude chybět ani oblíbený závodní trenažér\, herní koutek s \;virtu ální realitou\, sladkosti pro každého\, malování pro nejmenší a mn oho dalších aktivit. Celý den pak zakončíme slosováním o hodnotné ceny a vyhlášením nejlepších časů na trenažéru\, které také odm ěníme.

Zapište si do kalendáře\, \;
30. května 2024 \;od 12 hodin \;se na všechny těší me \;před naší firmou \;a doufáme\, že se tu sejdeme v hojném počtu\, jako v let ech předešlých!

Program a další detaily v tomto článku. 😉\;

A pokud jste u nás na MDD ještě nikdy ne byli\, můžete se zatím podívat alespoň na \;
< span style='mso-fareast-font-family:Calibri\;color:#0093D7\;text-decoratio n:none\;text-underline:none'>fotografie z minulých ročníků< /span>.< /o:p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR