Audit IT představuje kompletní zmapování IT zákazníka. Audit IT je tady zjištění aktuálního stavu IT, vazeb mezi jednotlivými systémy, kontrola využívané a nadbytečné techniky, kontrola správného licencování, ale i chyb ve využívání IT uživateli.

Audit IT odhaluje a varuje před možnými riziky či problémy, dává podklady pro zhodnocení efektivity, či zabezpečení dat, ale především nabídne konkrétní informace o tom, kde jsou nebezpečná a úzká místa vašeho IT, v čem spočívají konkrétní rizika a jak se před nimi chránit.

 

Proč dělat audit IT

 • Detailní inventarizace hardware a software
 • Nalezení a popis současných problémů
 • Upozornění na pravděpodobné budoucí problémy
 • Snížení četnosti výpadků IT a tím i ekonomických ztrát
 • Zvýšení bezpečnosti IT
 • Snížení nákladů IT
 • Definování budoucího rozvoje IT

 

Oblasti auditu

 • Komplexní bezpečnost IT
 • Poradenství v oblasti IT infrastruktury
 • Konzultace v oblasti informačních systémů
 • Konzultace v řízení IT
 • Konzultace nad vývojem software
 • Audit GDPR

 

Kdy nejčastěji děláme audit IT

 • Nejčastěji děláme audit IT u našich nových klientů, kterým začínáme poskytovat služby správy ICT. Auditem si zmapujeme situaci v jaké IT klienta je a co nejrychleji realizujeme kroky ke zvýšení jeho bezpečnosti. Následně se pak věnujeme celkové optimalizaci a modernizaci IT.
 • Někteří zákazníci si objednají audit správy IT, aby ověřili fungování jejich správců ICT - ať již je realizované vlastními zaměstnanci, nebo externím dodavatelem.
 • Audity IT nám také slouží jako podklad pro další analýzy IT kupříkladu jako součást vývoje aplikací.

 

Jan Weiser

Chcete vědět, jak na tom je vaše IT?
Audit IT je tou pravou cestou,
jak to zjistíme ...

Jan Weiser