Cart

neděle 18. říjen 2020

Sociální auto SHTD

SPOLEČENSTVÍ HARMONIE TĚLA A DUCHA (SHTD) je občanské sdružení dětí a mládeže, které se zabývá širokým okruhem volnočasových aktivit směřujících k upevnění zdraví, rozvoji tělesných a duševních sil a harmonickému biopsychosociálnímu vývoji jedince. Věnují se především zdravotně a sociálně oslabeným jedincům vyrovnávat se s vlastními handicapy a proto jsme velmi rádi, že i my jsme mohli přispět.

neděle 18. říjen 2020