V letošním roce se nám podařilo, v soutěži pořádané Městkou částí Prahy 4, nejen vyhrát v kategorii, ve které jsme byli nominováni, ale zvítězit i celkově a stát se Podnikatelem Prahy 4. Toto vítězství, kterého jsme dosáhli jenom díky vašim hlasům, je pro nás nejen velkou ctí, ale hlavně velkým závazkem do budoucna. V naší společnosti jsme proto všichni připraveni udělat ještě více než v minulosti, abyste Vy – naši zákazníci – nejen odcházeli spokojeni, ale i rádi a s důvěrou se k nám vraceli.

Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich přízeň a dvojnásob děkujeme za hlasy, které jste nám zaslali.