Vážení přátelé,
6.12.2019 nám od pana místostarosty Prahy 4 dorazil dopis s informací, že jsme byli ze soutěže "Podnikatel Prahy 4" pro rok 2019 vyřazeni. Důvodem vyřazení bylo to, že jsme právnickou osobou a soutěž byla tentokrát, dle vyjádření zástupců Prahy 4, určena výhradně pro podnikající fyzické osoby.

Naše firma se účastnila již několika předešlých ročníků a díky vaší podpoře byla vždy na čele. Do loňského ročníku jsme byli opět nominováni jedním z našich zákazníků, nominace proběhla na začátku prázdnin – bez problémů. Naše společnost byla v seznamu nominovaných, kterým bylo možné posílat hlasy a samotné hlasování probíhalo další dva měsíce. Dostali jsme mnoho zpráv o vaší podpoře, o zaslání hlasu – žádný z vámi zaslaných hlasů nebyl pořadatelem odmítnut.

Výsledky soutěže měly být vyhlášeny v září/říjnu loňského roku, jak tomu bylo i v minulých ročnících. Termín se místo toho několikrát posunul a nakonec nám 6.12.2019 dorazila zpráva, že jsme byli ze soutěže vyřazeni. V časopise Tučňák, v čísle 12/2019, je pak na straně 6 jen krátce uveden vítěz tohoto ročníku soutěže, kterému tímto pochopitelně gratulujeme.

Na vyřazení jsme reagovali dopisem, zaslaným přímo panu místostarostovi. V dopise jsme vyjádřili lítost nad vyřazením, nad nejednoznačností pravidel a nad celkově nevydařeným průběhem celého loňského ročníku soutěže. Myslíme si, že dopis pana místostarosty neměl být směřován nám, místo něj měla být poslána omluva vám všem, kteří jste věnovali svůj čas nominaci a zaslání hlasu, vám, kteří jste vyjádřili svůj názor a věnovali jste čas anketě organizované Městskou částí Praha 4.

Považujeme za svou povinnost říci:
Omlouváme se, za organizátora soutěže, za to, že váš hlas jím nebyl vyslyšen a že na něj nebylo ze strany Prahy 4 reagováno.

Děkujeme vám, za podporu a za každou vteřinu vašeho času, kterou jste nám věnovali. Vaší přízně si nesmírně vážíme. Neděláme to pro ceny v soutěžích, ani pro zviditelnění v médiích. Stěžejní je pro nás spokojený zákazník a pocit, že svou práci děláme dobře. Posloucháme vaše názory, jsou pro nás nesmírně cenné.

Rok 2019 skončil a my si velmi vážíme každé spolupráce a každého zákazníka, který nás během něj oslovil. Budeme moc rádi, pokud nám zachováte přízeň a pokud budeme vaším IT partnerem i v roce letošním.

Váš SUMA team.