Jak už jste pravděpodobně zaznamenali, společnost STORMWARE je nucena ukončit podporu svých produktů pro operační systémy Windows XP

Vážení přátelé,
6.12.2019 nám od pana místostarosty Prahy 4 dorazil dopis s informací, že jsme byli ze soutěže "Podnikatel Prahy 4" pro rok 2019 vyřazeni. Důvodem vyřazení bylo to, že jsme právnickou osobou a soutěž byla tentokrát, dle vyjádření zástupců Prahy 4, určena výhradně pro podnikající fyzické osoby.

Každoročně jsme pořadatelem mezinárodního kadetského baseballového a softballového turnaje SUMA PONY LEAGUE. Tento turnaj je jedním z prvních turnajů v roce. Turnaj je připraven pro kluky a holky ve věku od 13 do 16 let a je svým pojetím naprosto ojedinělý. Těší nás nadšení a dobré odezvy z těchto turnajů, proto budeme v této tradici rádi pokračovat.

V letošním roce se nám podařilo, v soutěži pořádané Městkou částí Prahy 4, nejen vyhrát v kategorii, ve které jsme byli nominováni, ale zvítězit i celkově a stát se Podnikatelem Prahy 4. Toto vítězství, kterého jsme dosáhli jenom díky vašim hlasům, je pro nás nejen velkou ctí, ale hlavně velkým závazkem do budoucna. V naší společnosti jsme proto všichni připraveni udělat ještě více než v minulosti, abyste Vy – naši zákazníci – nejen odcházeli spokojeni, ale i rádi a s důvěrou se k nám vraceli.

Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich přízeň a dvojnásob děkujeme za hlasy, které jste nám zaslali.